Limitowana kolekcja Wings x Paprocki Brzozowski

PL
Twój koszyk

Brakuje [[value]] [[currency]] do darmowej dostawy.

Otrzymujesz darmową dostawę!

Wartość koszyka: 0,00 zł do kasy
Regulamin VOUCHERY
  • §1 INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów.

  • §2 DEFINICJE

Voucher - bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Sklepie internetowym, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za produkty oferowane w Sklepie internetowym https://wings24.pl/ ;

Nabywca - osoba fizyczna dokonująca zakupu vouchera na stronie internetowej Wings

Posiadacz - osoba realizująca Voucher.

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.

Sklep internetowy wings24.pl - sklep internetowy należący do Wings sp. z o.o. funkcjonujący pod adresem: wings24.pl

Data aktywacji - data uiszczenia przez Nabywcę ceny nabycia Vouchera (tj. data zakupu).

Towar - produkt przedstawiony do sprzedaży w Sklepie internetowym mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera.

Wydawca - oznacza Wings Sp. z o.o., Żółtki-Kolonia 38a, 16,070 Choroszcz, NIP: 5423261087, REGON: 365451702, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000928386.

  • §3 WARUNKI OGÓLNE

Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za Towary nabywane przez Posiadacza.

Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nabywanego Vouchera.Nabywca może nabyć Voucher za kwotę: 50zł, 100zł, 150zł, 200zł, 250zł, 300zł, 400zł, 500zł, która zostanie zapisana w systemie Wydawcy na danym Voucherze. Płatność za Voucher może zostać zrealizowana płatnością elektroniczną. Nie ma możliwości zapłaty za Voucher innym Voucherem. Wartość bonu zostaje uwidoczniona na Voucherze poprzez wpisanie tej wartości na wydawanym Voucherze.

Vouchera nie można zasilać kolejnymi środkami pieniężnymi.

Voucher może być wykorzystany wyłącznie do nabywania Towarów w Sklepie internetowym Wings24.pl

Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

Termin ważności Vouchera wynosi 365 dni liczonych od daty aktywacji Vouchera.

Niewykorzystanie Vouchera, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu Vouchera, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego Posiadacza lub Nabywcy wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

Po upływie terminu ważności Vouchera niewykorzystane środki znajdujące się na danym bonie zostaną zaewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT wydawany jest w momencie zakupu towarów i zapłaty za nie Voucherem.

Do Voucherów nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

  • §4 REALIZACJA VOUCHERA

Posiadacz Vouchera może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Vouchera na Towary dostępne w ofercie Sklepu internetowego wings24.pl

Każdy Voucher wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy.

Voucher jest to rabat naliczany procentowo.
Przykład: W momencie wykorzystania vouchera w kwocie 50zł może zostać wygenerowana kwota obniżająca zamówienie o 49,99zł. Przyjmuje się, że opłata manipulacyjna może wynieść do 0,03zł.

Z racji na brak możliwości zakupów za 0,00zł w naszym Sklepie, może zostać naliczona opłata manipulacyjna do 0,03zł.

Płatność Voucherem można zrealizować jednorazowo w terminie określonym w pkt. I.6. Nadwyżkę ceny nabycia ponad kwotę wynikającą z wartości Vouchera można opłacić innymi dostępnymi metodami płatności (np. płatnością elektroniczną, gotówką).
Kwota zamówienia nie może być niższa niż wartość Vouchera. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera w terminie określonym w pkt. I.6. Wydawca nie zwraca różnicy.

Voucher wydawany jest na okaziciela.

Vouchery łączą się z innymi kuponami rabatowymi oraz akcjami promocyjnymi w ramach jednego zamówienia.

  • §5 REKLAMACJE I ZWROTY

Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie internetowym z użyciem Vouchera Posiadacz otrzyma zwrot równowartości wykorzystanego Vouchera w formie Vouchera, a koszta zapłacone przelewem, również zostaną zwrócone w formie przelewu. 

Zwrotu można dokonać jedynie w Sklepie internetowym, w którym dokonano zakupu Towarów.
Zwrotu można dokonać jedynie osoba, która go zakupiła, w terminie 30 dni roboczych.

Produkty zakupione z użyciem Vouchera nie podlegają reklamacji.

  • §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin wchodzi w życie 19.12.2023 r.

Nabywca Vouchera jak również Posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

Zakup Vouchera stanowi potwierdzenie, że Nabywca Vouchera jak również Posiadacz Vouchera akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia Posiadaczy Voucherów już wydanych.

Zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu na stronie wings24.pl.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium